Lustūzis karte

Dabas piemineklī Līgatnes senlejas nogāzē atsedzas sarkanīgais un irdenais vidusdevona Frana stāva Gaujas svītas smilšakmens. Iezī, kas atsedzas kā vertikāli un nedaudz ieslīpi smilšakmens laukumi, ir izcirsti pagrabi vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pavisam teritorijā ir vairāk kā 20 atsevišķi pagrabi un vēl 2 lielāki kolektīvas lietošanas pagrabi ar vienu galveno eju un atsevišķiem pagrabiem kā īsām sānejām. Lielie pagrabi ir pamesti, bet mazie, kas atseguma sienā ir izvietoti 2 stāvos, vēl daļēji tiek lietoti. Kopumā Līgatnē ir 230 šādu pagrabu. Pirmie pagrabi šeit veidoti ap 1770. gadu.

Lustūzis
Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Lustūzis". Foto: Valda Indrēvica

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440470
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads, Līgatne
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Līgatnes senlejas nogāzē un blakus senlejai, Gaujavas zemienē.

Dabas piemineklī Līgatnes senlejas nogāzē atsedzas sarkanīgais un irdenais vidusdevona Frana stāva Gaujas svītas smilšakmens. Iezī, kas atsedzas kā vertikāli un nedaudz ieslīpi smilšakmens laukumi, ir izcirsti pagrabi vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pavisam teritorijā ir vairāk kā 20 atsevišķi pagrabi un vēl 2 lielāki kolektīvas lietošanas pagrabi ar vienu galveno eju un atsevišķiem pagrabiem kā īsām sānejām. Lielie pagrabi ir pamesti, bet mazie, kas atseguma sienā ir izvietoti 2 stāvos, vēl daļēji tiek lietoti. Kopumā Līgatnē ir 230 šādu pagrabu. Pirmie pagrabi šeit veidoti ap 1770. gadu.

No stāvkrastā augšas paveras krāšņi skati uz Līgatnes senleju, Līgatnes ciematu un papīrfabriku.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220) un netraucētas alas (8310). Atsevišķi pagrabi ir nozīmīgi kā sikspārņu ziemošanas vietas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS