Karte

Liegums ietver Bicānu ezeru un mežus ezera pussalā un uz salām. Ozolu meži un jauktie platlapju meži ezera pussalā un uz salām ir vieni no bagātākajiem Dienvidlatvijā. Sastopamas 3 aizsargājamas augu sugas un Eiropā reta sūnu suga – zaļā divzobe. Teritorijai liela nozīme biotopu - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, ozolu meži un jaukti platlapju meži saglabāšanā.

Jašas-Bicānu ezers
Foto: Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530900
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Rušonas pagasts.
Platība: 311 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk