Silzemnieku avoti karte

Dabas pieminekli veido avoti, kas izplūst plašā zonā gar Gaujas ielejas pamatkrasta kraujas nogāzi, no nelieliem smilšakmens atsegumiem ar nišām, bet, galvenokārt, vecupes krastā - zem ūdens vai pat dibenā.  

Ūdensdeve nav mērīta, bet, spriežot pēc iztekošā strauta lieluma, tā varētu būt  10-30 l/sek. Vieni no Latvijas ar ūdeni bagātākajiem avotiem.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441380
Administratīvais iedalījums:  Siguldas novads, Krimuldas pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejā, Ropažu līdzenumā, Viduslatvijas zemienē.

Dabas pieminekli veido avoti, kas izplūst plašā zonā gar Gaujas ielejas pamatkrasta kraujas nogāzi, no nelieliem smilšakmens atsegumiem ar nišām, bet, galvenokārt, vecupes krastā - zem ūdens vai pat dibenā.  

Ūdensdeve nav mērīta, bet, spriežot pēc iztekošā strauta lieluma, tā varētu būt  10-30 l/sek. Vieni no Latvijas ar ūdeni bagātākajiem avotiem.

Šā brīža procesi dabas pieminekļa teritorijā izpaužas, galvenokārt, kā kāpjošu avotu izplūde vecupes dibenā. Avoti izplūdes vietās iznes smalku smilti, kas liecina par sufozijas un erozijas procesiem zemes dzīlēs.
Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops: nogāžu un gravu meži (9180*).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk