Pilskalnes Siguldiņa karte

Ledāja kušanas ūdeņu izgrauzta Dubupītes ieleja ar izciliem nogāžu un gravu mežiem (dominē ozols, goba, vīksna, liepa, kļava). Nogāzēs daudz bioloģisko daudzveidību vairojošu elementu - koku kritalas, trupoša koksne. Viena no dziļākajām gravām Austrumlatvijā.

Pilskalnes Siguldiņa
Dabas liegums PILSKALNES SIGULDIŅA. Foto: Andris Avotiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0524900
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Pilskalnes pagasts
Platība: 65 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk