Karte

Austrumu tipa augstais purvs, kurā sastopama ārkausa kasandra. Perifērijā - pārejas purvi. Purvu ietver purvaini priežu meži, bet uz minerālsalas purvā - veci priežu meži. Teritorijā konstatētas vairākas ES Biotopu un Putnu direktīvu sugas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts
Platība: 302 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk