Vecmoku alejas

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490420
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Stādīšanas gads: 1910.g.

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

                Alejas kopumā veidotas no trīs posmiem. Alejas veidotas no kļavām un liepām. Visiem kokiem ir vidējas dimensijas un vienāds vecums. Inventarizācijas laikā alejā konstatētas divas aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejas teritorijā uzkartēti 48 dobumaini koki, kā arī atrodami citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – koki ar sēņu augļķermeņiem, sulojoši koki, atmirusī koksne (zari), atsegta atmirusī koksne ar saproksilo kukaiņu sugu izskrējām. Alejā konstatēta arī viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 20 atradnēm. Visas pleurostiktas atradnes ir ļoti labā stāvoklī.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas:

  • Sabiedriskā monotoringa programma "Alejas un koku rindas". [trūkst fails]