Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Kalētu parkā konstatētas 11 svešzemju koku sugas, ieskaitot tādus dendroloģiski reti sastopamus taksonus kā dzeltenais bērzs (Betula alleghaniensis) un Matsudanas vītols 'Tortuosa' (Salix matsudana Tortuosa’). Kalētu parks izceļas ar lielu parasto skābaržu (Carpinus betulus) īpatsvaru kokaudzē.

Dabas vērtības. Būtiskākā dabas vērtība parka teritorijā ir veci, lielu dimensiju koki, it īpaši, ja tajos izveidojušies dobumi. Parka A daļā sastopamas divas īpaši aizsargājamas sugas: lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita) un kausveida pleirostikta (Pleurosticta acetabulum), bet parka ZR daļā sastopama ierobežoti izmantojama suga - īstais jeb parka vīngliemezis (Helix pomatia). Parka teritorijā konstatēti 16 dižkoki, no kuriem parastā liepa ir sasniegusi vislielāko stumbra apkārtmēru – 6,41 m. 

Kultūrvēsturiskā vērtība. Kalētos no 16. gs. vidus valdījis barons Nolde, viens no aktīvākajiem baroniem dienvidkurzemē. Muižas pils būvniecības laikā, visticamāk veidots ainavisks parks ar piebraucamo ceļu un simetrisku parādes laukumu pie galvenās ieejas.

Kalētu parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470350
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Kalētu pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk