Missing multivides elements.

Dendroloģiskā vērtība. Dendroloģiskā vērtība. Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumos konstatētas 6 svešzemju koku un krūmu sugas. Ņemot vērā objekta specifiku – tas nav vēsturiskais parks, bet meža nogabals, kurā stādītas svešzemju koku sugas, vietējās kokaugu sugas nav vērtētas. Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumu dendroloģiskais sortiments nav ļoti bagāts, visumā ir līdzīgs vidusmēra meža kultūru dendroloģiskajam sortimentam. Mandžūrijas riekstkoka eksemplāru skaits pakāpeniski pieaug, jo teritorijā vērojama aktīva šīs sugas pašizsēja.

Dabas vērtības. Seši Menzīsa duglāzijas eksemplāri, kas aug Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumos, atbilst valsts noteiktajiem dižkoka izmēriem pēc augstuma.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Teritorijā 1949. gadā ierīkoti mežsaimniecībā perspektīvu svešzemju kokaugu stādījumi 0,2 ha platībā. Spriežot pēc plašām dažādu morfoloģisko pazīmju mainības robežām (skuju garums, čiekuru lielums, čiekurzvīņu forma, koka vainaga forma un lielums) stādījumos vismaz daļēji izmantots savvaļas izcelsmes sēklu materiāls, kam raksturīga liela morfoloģiskā mainība.

Aizstājējattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470220
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Naujenes pagasts
Stādīšanas gads: 1949. gads.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Missing multivides elements.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk