Zvārde karte

 Teritorija ietver vairākus purvus un purvainus mežus, melnalkšņu staignājus, jauktus mežus un mezotrofu ezeru.
Nozīmīga atpūtas vieta migrējošiem putniem.
Ezeri ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525600
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Zvārdes un Jaunauces pagasts; Brocēnu novada Blīdenes pagasts
Platība: 3313 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.