Operas mākslinieku stadījumu atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Operas teātra mākslinieku dendroloģisko stādījumu Inčukalna “Līgotnēs” konstatēti 14 vietējie un 82 svešzemju kokaugu taksoni. Svešzemju kokaugu taksonu skaita un sortimenta ziņā Operas teātra mākslinieku dendroloģisko stādījumu Inčukalna “Līgotnēs” ir uzskatāmi par vienu no vērtīgākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem Latvijā. Tajos aug tādi Latvijas kontekstā dendroloģiski retumi kā Veiča baltegles Abies veitchii, parastās kļavas Acer platanoides šķirne ‘Rubrum’, kalnu kļavas Acer pseudoplatanus šķirne ‘Variegatum’, kailā zirgkastaņa Aesculus glabra, ailantlapu riekstkoks Juglans ailanthifolia, Sahalīnas ābele Malus sachalinensis, Toringas ābele Malus toringo, Amūras korķkoki Phellodendron amurense, skarbā egle jeb pūķegle Picea asperata, austrumu egle P. orientalis , ieapaļā kalnu priede Pinus × rotundata, Māka ieva Prunus maackii, Amūras liepa Tilia amurensis un Japānas liepa Tilia japonica.

Dabas vērtības. Konstatēti septiņi dižkoku parametrus sasnieguši koki. Viens āra bērzs Betula pendula sasniedzis dižkoka izmērus pēc augstuma parametra, pārējie – viena balzama baltege Abies balsamea un pieci sarkanie ozoli Quercus rubra sasnieguši dižkoku izmērus pēc stumbra apkārtmēra. Stādījumos konstatēta arī viena Veiča baltegle ar stumbra apkārtmēru 188 cm, taču šai sugai nav apstiprinātu dižkoku parametru. No vaskulārajiem augiem konstatētas divas īpaši aizsargājamās sugas – gada staipeknis Lycopodium annotinum (apmēram 1 m2 platībā) un naktsvijoles Platanthera sp. Dendroloģisko stādījumu vecākajā daļā konstatēta īpaši aizsargājamā suga spožā skudra Lasius fuliginosus un ierobežoti izmantojamā īpaši aizsargājamā suga parka vīngliemezis Helix pomatia.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumu Inčukalna “Līgotnēs” izveides iniciatore un realizētāja bijusi Latvijas Nacionālās operas operdziedātāja Anna Ludiņa-Pabiana. Stādījumus sāka veidot 1964. gada 2. maijā, kad ģimene iestādīja četras Eiropas lapegles (dēla Andra stādītā lapegle gājusi bojā, to nācies stādīt otrreiz). Šo un katru turpmāko koku stādīšanu A. Ludiņa dokumentējusi Mākslinieku dārza viesu grāmatā, norādot stādītāja vārdu un uzvārdu, īsus biogrāfiskos datus, koka dažādības nosaukumu, stādīšanas gadu un datumu, auga ieguves avotu, reizēm ir arī atzīmes par laika apstākļiem. Ierakstus veikusi pati A. Ludiņa. Viesu grāmatā ir koka stādītāja paraksts. Dendroloģiskie stādījumi saglabājušies sākotnējā plānojuma robežās. Precīzs stādījumu plāns nav saglabājies vai arī nav bijis izveidots, pieejamas tikai stādījumu skiču kopijas.  

Aizstājējattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470650
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Inčukalna pagasts
Stādīšanas gads: 1964. gads.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk