Oleru purvs

Lielāko daļu teritorijas aizņem pārejas purvs, purvaini meži un pārejas purvi un slīkšņas, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājami biotopi.

Oleru purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0516000
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Jeru pagasts
Platība: 105 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk