Pildas ezers karte

Izcila eitrofu ezeru aizsardzības teritorija. Ezers un tā tuvākā apkārtne ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem. Teritorijā konstatētas vairākas retas un aizsargājamas sikspārņu sugas, tostarp - dīķa naktssikspārnis. Daudzveidīga ligzdojošo ūdensputnu fauna.

Pildas ezers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0510600
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Ņukšu un Isnaudas pagasts
Platība: 611 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk