Dikļu muižas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490600
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novada Dikļu pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Dikļu muižas apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

 Alejā aug vidēji veci, saules labi apgaismoti ozoli. Dobumainu koku nav daudz, dobumi pamatā nelieli. Koki ar sēņu augļķermeņiem ir samērā daudz. Alejas inventarizācijas laikā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), tādējādi aleja ir ļoti būtiska aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanas kontekstā. Tāpat alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamamās ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala). Sugu atradņu stāvoklis ir labs.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: