Platenes purvs karte

Teritorija nozīmīga ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma, kā arī Latvijā aizsargājama biotopa – kaļķains zāļu purvs ar rūsgano melnceri – saglabāšanai. Platenes purvs ir viena no lielākajām šī biotopa atrašanās vietām Latvijā. Sastopams arī Eiropas nozīmes biotops - purvaini meži.

Platenes purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0531700
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales pagasts
Platība: 455 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk