Motrines ezers

Teritorija izveidota 2 ES direktīvas biotopu un 5 sugu aizsardzībai. Īpaša nozīme Austrumlatvijā ļoti retam biotopam – kaļķainam zāļu purvam ar dižo aslapi, kā arī pārejas purviem un slīkšņām. Izcils zāļu un pārejas purvs ar 3 ES Biotopu direktīvas augu sugām, no kurām lielākā vērtība ir dzeltenai akmeņlauzītei, kā arī ļoti retai bezmugurkaulnieku sugai Latvijā – slaidajam pumpurgliemezim.

Motrines ezers

Foto: I.Leščinskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0530600
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Baltinavas pagasts
Platība: 46 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk