karte

Izcila pārejas purvu un slīkšņu aizsardzības teritorija. Salīdzinoši nelielā teritorijā konstatētas 3 ES Biotopu direktīvas augu sugas: Lēzeļa lipare, dzeltenā akmeņlauzīte un spīdīgā āķīte.

Sastopamas ļoti retas spāru sugas.

 

Dabas liegums Bednes purvs. Foto: Mārtiņš Kalniņš
Dabas liegums Bednes purvs. Foto: Mārtiņš Kalniņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515800
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts.
Platība: 30 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk