Karte

Teritorija veidota, lai aizsargātu vienu no bagātīgākajām baltā āmuļa atradnēm Latvijā. Sastopami egļu un bērzu meži, kā arī ozolu meži.

Mežs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507300
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Gaviezes pagasts.
Platība: 107 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kuremes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk