Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”

Nozīmīgākā dabas vērtība Vāgneru dārzā ir veci, nobrieduši koki – ozoli, egles un oši, kas kalpo par mājvietu daudziem dažādiem dzīvajiem organismiem. Stādījuma teritorijā ir konstatēts ES aizsargājamās biotops – Sugām bagātas ganības vai ganītas pļavas (6270*), kā arī viena īpaši aizsargājamās suga - spožā skudra (Lasiusfuliginosus) un divas ierobežoti izmantojamās sugas: gada staipeknis (Lycopodium annotinum) un parka vīngliemezis (Helix pomatia). Vāgneru dārzs ir bagāts ar 16 dižkokiem, no kuriem galvenokārt ir svešzemju sugu pārstāvji.

Būtiskākā dendroloģiskā vērtība ir liela svešzemju kokaugu sugu dažādība. Kopumā dārzā ir sastopami 43 dažādi kokaugu taksoni, viens no iespaidīgākajiem ir Kanādas hemlokegle (Pseudotsuga canadensis).

Vāgnera dārza pirmsākumi sākušies 1880. gadā, kad Fridrihs Vāgners izveidoja dārzu 47 ha platībā pie Jumpravas ezera. Dārza tika sastādītas daudz augļkoku un dažādu dekoratīvo košumkrūmu no Āzijas, Ķīnas un Japānas.

Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470790
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Stādīšanas gads: 19. gs.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk