Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”

 

Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470790
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Stādīšanas gads: 19. gs.

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Būtiskākā dendroloģiskā vērtība ir liela svešzemju kokaugu sugu dažādība. Kopumā dārzā ir sastopami 43 dažādi kokaugu taksoni, viens no iespaidīgākajiem ir Kanādas hemlokegle (Pseudotsuga canadensis).


Dabas vērtības:

Nozīmīgākā dabas vērtība Vāgneru dārzā ir veci, nobrieduši koki – ozoli, egles un oši, kas kalpo par mājvietu daudziem dažādiem dzīvajiem organismiem. Stādījuma teritorijā ir konstatēts ES aizsargājamās biotops – Sugām bagātas ganības vai ganītas pļavas (6270*), kā arī viena īpaši aizsargājamās suga - spožā skudra (Lasiusfuliginosus) un divas ierobežoti izmantojamās sugas: gada staipeknis (Lycopodium annotinum) un parka vīngliemezis (Helix pomatia). Vāgneru dārzs ir bagāts ar 16 dižkokiem, no kuriem galvenokārt ir svešzemju sugu pārstāvji.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Vāgnera dārza pirmsākumi sākušies 1880. gadā, kad Fridrihs Vāgners izveidoja dārzu 47 ha platībā pie Jumpravas ezera. Dārza tika sastādītas daudz augļkoku un dažādu dekoratīvo košumkrūmu no Āzijas, Ķīnas un Japānas.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS


Pētījumi: