Briežmuižas lapegļu stādījumi

Dendroloģiskā vērtība. Stādījumu teritorijā sastopami tikai divi svešzemju sugu taksoni Eiropas lapegle (Larix decidua) un Ledebūra lapegle (Larix ledebourii), kā arī faktiski dabā dendroloģiskais stādījums sastāv no alejas un bioloģiski vērtīga meža. Aleja ir dendroloģiski ļoti vērtīga, savukārt mežaudzē starp āra bērziem, parastajām priedēm, parastajām eglēm aug liela izmēra, nobriedušas un ievērības cienīgas ļoti vērtīgas un izcilas lapegles. 

Dabas vērtības. Dendroloģiskajā stādījumā sastopamas trīs īpaši aizsargājamas sugas - tumšbrūnā cietpiepe (Phellinus ferrugineofuscus), sēne rožainā piepe (Fomitopsis rosea), gada staipeknis (Lycopodium annotinum). Rožainā piepe ir suga, kam veidojams mikroliegums, tādēļ šis atradums uzskatāms par īpaši nozīmīgu dabas vērtību. Abas īpaši aizsargājamās piepju sugas, kā arī piepe centrbēdzes flēbija (Phlebia centrifuga) ir definētas kā dabisku meža biotopu (DMB) speciālistu sugas. Teritorijā tās sastopamas vienā vietā, uz blakus esošām kritalām. Stādījumos konstatēti trīs potenciāli dižkoki un trīs valsts nozīmes dižkoki, no kuriem lielāka lapegle sasniedz 4,40 m stumbra apkārtmēru. Nobriedušām lapeglēm, kā arī citiem veciem kokiem dendroloģiskajā stādījumā ir liela dabas vērtība, jo tie kalpo par mājvietu daudzām dzīvo organismu sugām.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Kultūrvēsturisku vērtību šīm stādījumam piešķirt nevar, jo nav atrodama vēsturiskā informācija par stādīšanas mērķi, to īpašniekiem un stādīšanas laiku.

Briežmuižas lapegļu stādījumi. Foto: Sintija Kotāne

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490670
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Vaidavas pagasts
Stādīšanas gads: nav precīzu ziņu
Pārvalde. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk