Dāvida dzirnavu avoti

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440680
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads, Vaives pagasts

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Vaives senlejas nogāzē augšpus Dāvida dzirnavām, Vidzemes augstienes un Gaujavas zemienes robežjoslā.
Trokšņainu avotu grupa ar lielu ūdensdevi, kas izgulsnē dzelžainu avotkaļķi, viena no Latvijas krāšņākajām ģeovietām saistībā ar pazemes ūdeņu izplūdi.
Aptuveni 25 avoti izplūst no augšdevona Franas stāva Pļaviņu svītas dolomītiem. Literatūrā minēti pat 34 avoti ar kopējo ūdensdevi 35 l/sek. Kādreiz avotus savienoja uzdambēta gultne, un tie darbināja Dāvida dzirnavas.
Ūdens no Pļaviņu svītas dolomītiem un dolomītmerģeļiem satur daudz kalcija hidrogēnkarbonāta un izplūstot virszemē avoti izgulsnē porainu kaļķakmeni ar augu atlieku pārakmeņojumiem (šūnakmeni). Dēļ avotu ūdens augstā dzelzs satura šūnakmens iekrāsojas rūsgans.
Avoti veido vairākus ūdenskritumus pār laukakmeņiem un Pļaviņu svītas dolomītu kāplēm.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas nozīmes biotopi – avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220) un minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160).
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgi gan kā ainaviski krāšņa pazemes ūdeņu izplūdes vieta ar lielu ūdensdevi, kā vieta, kas nozīmīga hidroģeoloģijas, ģeomorfoloģijas un dzīvās dabas vērtību pētījumiem, gan arī kultūrvēsturiski vērtīga teritorija.
Teritoriju nepieciešams saglabāt hidroģeoloģijas, ģeomorfoloģijas un dzīvās dabas pētījumu veikšanai, kā krāšņu un ainavisku ģeovietu un nozīmīgu tūrisma objektu.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS