Riesta-Džūkstenes purvs karte

Teritorija veidota purva aizsardzībai. No Eiropā aizsargājamiem biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas un purvaini meži. Tāpat teritorijā konstatētas arī aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Riesta-Džūkstenes purvs
Dabas liegums RIESTA-DŽŪKSTES PURVS. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515100
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Lestenes pagasts
Platība: 347 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk