Milzukalns
Milzukalns karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks
Kods:
Administratīvais iedalījums:
 Engures novada Smārdes pagasts
Platība: 74 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota nogāžu un gravu mežu ar liepu, vīksnu un osi aizsardzībai. Teritorijā sastopami priežu un egļu meži. Konstatēta tāda aizsargājamas dzīvnieku sugas kā lielais tritons, ūdrs, baltmuguras dzenis.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Milzukalns" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pielikumi: lejupielādēt (RAR 5.26 MB)