Milzukalns karte

Teritorija izveidota nogāžu un gravu mežu ar liepu, vīksnu un osi aizsardzībai. Teritorijā sastopami priežu un egļu meži. Konstatēta tāda aizsargājamas dzīvnieku sugas kā lielais tritons, ūdrs, baltmuguras dzenis.

Dabas parks Milzukalns. Foto: Kārlis Lapiņš. DAP
Dabas parks Milzukalns. Foto: Kārlis Lapiņš. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks
Kods:
Administratīvais iedalījums:
 Tukuma novada Smārdes pagasts
Platība: 74 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Milzukalns" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk