Lielauces ozolu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490140
Administratīvais iedalījums: Auces novada Lielauces pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleja veidota no ozoliem. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatētas četras aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas – parka vīngliemezis (Helix pomatia), marmora rožvabole (Liocola marmorata), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejā uzkartēti 76 dobumaini koki. Dobumi ir daudzveidīgi gan novietojuma, gan izmēru ziņā – pieejami mazi, spraugveida un ļoti lieli dobumi. Papildus konstatēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, izplūstošu sulu, sirseņu ligzdām, atmirušu koksni zaros un atsevišķi nokaltuši koki. Tāpat alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un bālā sklerofora (Schlerophora pallida).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: