Slapjo salu purvs karte

Teritorija ietver divus austrumu tipa augstos purvus ar ārkausa kasandru. Izcila augsto un pārejas purvu aizsardzības vieta. Uz minerālsalām purvā konstatētas ES Biotopu direktīvas augu sugas - dzeltenā dzegužkurpīte, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, melnā dedestiņa.

Slapjo salu purvs
Dabas liegums SLAPJO SALU PURVS. Foto: Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas un Viesītes pagasts
Platība: 1056 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk