Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi

Robežshēma un robežu apraksts

PILNAIS APRAKSTS sagatavošanā