Atrašanās vieta

Kopumā alejā uzskaitīti 386 koki, no kuriem 20 koki ir sasnieguši dižkoka izmērus. Alejā aug veci, dobumaini platlapji, galvenokārt ozoli un liepas, taču sastopami arī oši, kļavas, gobas un citas koku sugas. Raiskuma alejā ir konstatētas trīs aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), un papildus atrastas vēl divas dabisko mežu (DMB) indikatorsugas – četrplankumu sēņgrauzis (Mycetophagus quadripustulatus) un sarkanais melnulis (Neomidia haemorrhoidalis). Raiskuma aleju sistēmā un pieguļošajā parkā kopā pašlaik zināmi 18 lapkoku praulgrauža apdzīvoti koki. Tāpat alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamās ķērpju sugas - bālā sklerofora  (Sclerophora pallida), liepu parmelīna (Parmelina tiliacea) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), katrai no aizsargājamajām ķērpju sugām alejā atzīmēta viena atradne.

Raiskuma aleja
Foto: G. Leiburgs

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490620
Administratīvais iedalījums: Cēsu novads Raiskuma pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Sabiedrības līdzdalības iespējas: