Foto: Labie Koki

 

Cēres parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470760
Administratīvais iedalījums: Kandavas novada Cēres pagasts
Stādīšanas gads: nav zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Parkā aug pārsvarā platlapji - parastās liepas (Tilia cordata), parastās kļavas (Acer platanoides), parastie oši (Fraxinus excelsior). Līdzās vietējo sugu kokaugiem, parkā ir ievērojams skaits svešzemju sugu kokaugu. Parkā konstatētas 16 svešzemju koku sugas, ieskaitot tādus dendroloģiski reti sastopamus taksonus kā klinšu ozols (Quercus petrea), Eiropas dižskabārdis 'Purpurea' (Fagus sylvatica 'Purpurea') un alpu zeltlietus (Laburnum alpinum).  
 

Dabas vērtības:

Būtiskākā dabas vērtība parkā ir veci, lielu dimensiju koki, kuros izveidojušies dobumi. Parkā sastopamas divas īpaši aizsargājamas sugas, kas saistītas ar veciem kokiem: vabole - lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita) un ķērpis kausveida pleirostikta (Pleurosticta acetabulum). Parka teritorijā ir konstatēti pieci svešzemju sugu dižkoki, no kuriem vislielāko apkārtmēru ir sasniegusi Holandes liepa ar 3,02 m apkārtmēru.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Muižas centru apbūve izveidojās 17. gs. Cēres parks savulaik veidojies ap muižnieku dzīvojamo ēku kompleksu - tagadējo skolu. Centrālais parka objekts - Cēres muižas ēka - vēsturiski izmantota dažādām vajadzībām. Ēkai ir bijuši vairāki īpašnieki un līdz ar to katram laika periodam piemērotas atšķirīgas tās izmantošanas funkcijas.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: