Karte

Teritorija veidota augstā tipa purvu masīva aizsardzībai. Purva klajā daļa, kā arī mežiem klātās pussalas un purva salas ir piemērotas reto plēsīgo putnu ligzdošanai. Purvā ir arī relatīvi daudz atklātu ūdeņu (ezeri un lāmas), kā arī pārmitru un dūkstainu vietu, kas piemēroti purva bridējputnu un ūdensputnu ligzdošanai.

Purvs
Dabas liegums LIELAIS un PEMMES PURVS. Foto: Guntars Viļļa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518500
Administratīvais iedalījums: Limbažu, Siguldas un Cēsu novads
Platība: 3475 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk