Pluču tīrelis karte

Nozīmīga purvainu mežu un augsto purvu aizsardzības teritorija (rietumu tipa augstais purvs ar ciņu mazmeldru). Konstatēts Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 7150 Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smiltīm, kā arī viena no lielākajām rubeņu populācijām Kurzemē.

Pluču tīrelis
Dabas liegums PLUČU TĪRELIS. Foto: L.Mihailova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0517100
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas un Ugāles pagasts
Platība: 737,14 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk