Karte

Teritorija dibināta, lai aizsargātu īpatnēju priežu audzi, kas sēta 20. gs. sākumā no Vācijas ievestām sēklām. Dabas liegumā priedes ir vairāk nekā 120 gadu vecas.

Priežu audze ir neizdevies mēģinājums 20.gs. sākumā ieaudzēt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem neatbilstošās Darmštates priedes.

Priedes

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, nav Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513200
Administratīvais iedalījums: Jūrmalas pilsēta.
Platība: 4,69 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk