Karte

Rietumu tipa augstais purvs ar Trichophorum cespitosum, ko aptver purvains priežu mežs. Purvs robežojas ar Iģes upītes ieleju, kurā konstatēti smilšakmens atsegumi. Teritorijā sastopamas tādas aizsargājamas putnu sugas kā mazais ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, urālpūce, zivju dzenītis, melnā un pelēkā dzilna.

Purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0509500
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles un Alojas pagasts.
Platība: 488,78 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk