Karte

Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, aizsardzībai. Vecie egļu meži aug Krojas upes krastos. Egļu meža piemistrojumā vietām ir veci ozoli un melnalkšņi. Daudz kritalu, arī vecu, dobumainu koku. Upes malā bagātīga lapkoku mežu zemsedze, dažviet sastopamas lakšu audzes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ugāles pagasts
Platība: 19 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk