Dižstendes–Bungu kapu bērzu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490370
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Lībagu pagasts
Stādīšanas gads: 1950

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēji veci bērzi. Aleja ir ļoti ainaviska, no tās paveras plašs skats uz apkārtējo teritoriju.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: