Pelēču ezera purvs karte

Neliela teritorija - nozīmīga pārejas purvu un slīkšņu aizsardzības vieta (kas veidojas, aizaugot Pelēču ezeram). Retas vaskulāro augu un sūnu sugas.

Pelēču ezera purvs
Dabas liegumsPELĒČU EZERA PURVS. Foto: Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0526700
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Pelēču pagasts
Platība: 12 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk