Raudas meži Karte

Teritorija 5 ES Biotpou direktīvas mežu biotopu aizsardzībai, no kuriem nozīmīgākie ir nogāžu un gravu meži un boreālie meži. Īpaša vērtība ir arī Ilūkstes upītei dziļā ielejā ar sāngravām.

Konstatētas 2 ES Biotpou direktīvas augu sugas un 7 Latvijā retas un īpaši aizsargājamas augu sugas. Ligzdo melnais stārķis.

Raudas meži
Dabas liegums RAUDAS MEŽI. Foto: Vija Kreile

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0529700
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Šēderes pagasts
Platība: 211,37 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk