Vecdaugava karte

Nozīmīga klaju iekšzemes kāpu pļavu ar kāpsmildzeni un jūrmalas pļavu aizsardzības teritorija. Lielākā jūrmalas armērijas atradne Latvijā. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā konstatētas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.

Vecdaugava

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518300
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta
Platība: 233 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija