Ruņupes ieleja

Teritorija veidota unikāla Ruņupes posma aizsardzībai. Izcila vairāku Eiropas Savienības aizsargājamu biotopu: 9180* Nogāžu un gravu meži, 9160 Ozolu meži un citu biotopu aizsardzības teritorija. Ruņa ir viena no straujākajām upēm Latvijā.

Ruņupes ieleja
Dabas liegums RUŅUPE. Foto: Andris Maisiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0524500
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Priekules, Gramzdas un Vaiņodes pagasts.
Platība: 593,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk