Kulšenu avots
Kulšenu avots

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440230
Administratīvais iedalījums: Bauskas novads, Vecsaules pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies lēzeni viļņota reljefa pazeminājumā Zemgales līdzenumā Viduslatvijas zemienē.
Avots atrodas tipiskā Zemgales agrārā ainavā, lauksaimniecības zemju ieskāvumā netālu no meliorācijas grāvja.
Dabas pieminekli veido avota izplūdes vieta, kas ir kā 1,5 m dziļš plānā iegarens pazeminājums aptuveni 10 m caurmērā. Tikpat dziļš ir izplūdes vietā esošais ūdens un irdenās smilts nogulas. Smiltis pazeminājuma vidū nepārtraukti mutuļo izplūstošā ūdens ietekmē. Avota ūdensdeve ir ļoti liela, un iespējams, ka tas ir Latvijas lielākais avots. Mērījums 2011. gada 19. maijā uzrādīja 140 litrus sekundē lielu debitu. Avota ūdens nelielā daudzumā satur izšķīdušu sērūdeņradi, kas piešķir ūdenim raksturīgo smaržu.
Avots ar to ietverošo ainavu ir nozīmīgs kā liela avota iztekas vieta. 
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem hidroģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu, kas ir nozīmīgs kā Latvijas lielākais avots.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS