Kulšenu avots

Raksturīgs un izteiksmīgs kāpjošais avots ar prāvu izplūdes vietas dīķīti, kurā var redzēt nepārtraukti mutuļojošu, smalku smilti. Avots atrodas tipiskā Zemgales agrārā ainavā, lauksaimniecības zemju ieskāvumā.

Kulšenu avots

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0402300
Administratīvais iedalījums: Bauskas novads, Vecsaules pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies lēzeni viļņota reljefa pazeminājumā, Zemgales līdzenumā, Viduslatvijas zemienē.

Avots atrodas tipiskā Zemgales agrārā ainavā, lauksaimniecības zemju ieskāvumā, netālu no meliorācijas grāvja.

Dabas pieminekli veido avota izplūdes vieta, kas ir kā 1,5 m dziļš, plānā iegarens, pazeminājums aptuveni 10 m caurmērā. Tikpat dziļš ir izplūdes vietā esošais ūdens un irdenās smilts nogulas. Smiltis pazeminājuma vidū nepārtraukti mutuļo, izplūstošā ūdens ietekmē. Avota ūdensdeve ir ļoti liela un, iespējams, ka tas ir Latvijas lielākais avots. Mērījums 2011. gada 19. maijā uzrādīja 140 litrus sekundē lielu debitu.

Avota ūdens nelielā daudzumā satur izšķīdušu sērūdeņradi, kas piešķir ūdenim raksturīgo smaržu.

Tā kā ir novērojama sērūdeņraža klātbūtnes avota ūdenī, tas, vismaz daļēji, barojas no ģipšakmeņus saturošās augšdevona Salaspils svītas ūdensnesēja horizonta.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājams biotops - minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (7160).

Avots ar to ietverošo ainavu ir nozīmīgs kā liela avota iztekas vieta.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk