Kuja karte

Dabas parks izveidots putnu aizsardzībai. Teritorija ir ar izcili augstu putnu faunas daudzveidību un starptautiski nozīmīgām Putnu direktīvas un Latvijas īpaši aizsargājamo sugu populācijām. Teritorijā konstatētas 32 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgāks ir mazais ērglis (lielākais zināmais ligzdojošo pāru blīvums ne tikai Latvijā, bet visā sugas izplatības areālā), ķikuts, mazais ormanītis un purva pūce.

Dabas parks Kuja. Foto: Guntis Akmentiņš
Dabas parks Kuja. Foto: Guntis Akmentiņš. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304200
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Praulienas, Sarkaņu un Indrānu pagasts
Platība: 10788 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk