The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470050
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Ilzenes pagasts
Stādīšanas gads: ap 18. gs tika stādīts dižosis un lielās kļavas

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Parkā kopumā ir sastopami 28 dažādi kokaugu taksoni. Parka teritorijā dominē trīs kokaugu sugas – parastais ozols (Quercus robur), parastā kļava (Acer platanoides) un parastā liepa (Tilia cordata). No svešzemju sugām ar daudzveidību izceļas dažādas baltegles: Eiropas baltegle (Abies alba), balzāma baltegle (Abies balsamea), Sibīrijas baltegle (Abies sibirica), kā arī dažādas priedes: melnā priede (Pinus nigra) un Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra).


Dabas vērtības:

Parkā aug veci, lielu dimensiju koki, kuros veidojas dobumi. Šādos kokos var attīstīties dažādu saproksilofāgo vaboļu kāpuri, kā arī dobumaini koki dod iespēju ligzdot dažādiem dobumperētājiem putniem un dienot sikspārņiem. Parkā konstatēti pieci dižkoki, no kuriem lielākā liepa sasniedz 4,46 m apkārtmēru. Kokaudzē aiz muižas izveidojušies dabiskai videi pietuvinātāki apstākļi un novērojamas trīs dabisku mežu indikatorsugas: rakstu ķērpjis (Graphis scripta), tievā gludlape (Homaliatrichomonoides) un īssetas nekera (Neckera pennata).
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Ilzenes muižas un parka izveides pirmsākumi saistāmi ar 1740. gadu, kad tā bijusi Krievijas armijas rotmistra barona Flītinghofa īpašumā. Ap to laiku arī varētu būt ticis stādīts dižosis un lielās kļavas. Vislielākais muižas uzplaukums bijis no 19. gs. beigas – 20.gs. 30 gadiem, kad muižu savas ģimenes vajadzībām nopircis barons Baltezers Kampenhauzens. Šajā laikā tiek pārbūvēta kungu māja un izveidots parks.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Missing multivides elements.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: