Atrašanās vieta

Alejā aug vidēju dimensiju vidēji veci līdz veci platlapji – ozoli, liepas, kļavas un oši. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā atzīmēti 38 koki ar dažāda veida dobumiem. Papildus tam atzīmēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, atsevišķi nokaltuši koki) un koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – bālā sklerofora (Sclerophora pallida), kam atzīmētas trīs atradnes.

Vatrānes aleja
Vatrānes aleja. Foto: Kristaps Vilks

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490590
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Ķeipenes pagasts
Stādīšanas gads: precīzi nav zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Sabiedriskā monotoringa programma "Alejas un koku rindas". Metodiskais apraksts un novērojuma protokols

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk