Dridža ezers karte

 Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Latgales augstienes dienviddaļai raksturīgo ezeru un pauguraiņu ainavu. Baltijas dziļākais ezers (65,1 m), mezotrofs. Konstatētas daudzas Latvijā aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, tostarp arī ES Putnu un Biotopu direktīvu sugas.

Dabas parks DRIDŽA EZERS. Dridža ezers. Foto: Regīna Indriķe. DAP
Dabas parks DRIDŽA EZERS. Dridža ezers. Foto: Regīna Indriķe. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300900
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Krāslavas, Kombuļu un Skaistas pagasts.
Platība: 2597 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde:  Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk