Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - mežainas piejūras kāpas 2180, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, kā arī izveidots mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539300
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Rojas, Dundagas un Lubes pagasts​​​​​​​
Platība: 89,74 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk