Melnsalas purvs Karte

Nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzībai. Austrumu tipa augstais purvs ar ārkausa kasandru, ko ietver purvains mežs. Purva malās pārejas purvu fragmenti. Uz purva minerālsalām jaukti platlapu koku meži. Purva tuvākajā apkārtnē augošie meži ar ievērojamu platlapu (liepu, ošu) koku līdzdalību un ļoti retām augu sugām, piemēram, strīpaino ūdenszāli (viena no 3 atradnēm Latvijā).

Melnsalas purvs
Dabas liegumsMELNSALAS PURVS. Foto: Rūta Zepa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527000
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts
Platība: 611,5 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk