Dundagas dižliepu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490380
Administratīvais iedalījums: Dundagas novada Dundagas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

 Aleju veido ļoti vecas un lielu dimensiju sasniegušas liepas. Alejā konstatēta lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) klātbūtne. Kopumā alejā uzkartēti 46 dobumaini koki, tāpat konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, izplūstošu sulu, atmirušu koksni zaros un atsevišķi nokaltuši koki, atsegta koksne ar saproksilo vaboļu izskrējām. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājamā ķērpju suga – bālā sklerofora (Sclerophora pallida), atradnes ir labā stāvoklī ar iespējām paplašināties.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: