attels

Foto: A.Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)

Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu, Sventes, Kalkūnes un Šēderes pagasts.

Platība: 3,17 ha

Dibināšanas gads: 1987 

Dabas vērtības: Izcili ainaviskas Sventes ezera salas, lielākā sala ir Višķu sala (1,7 ha). Salās dominē jaukti platlapju: melnalkšņu - bērzu - apšu meži.

Robežshēma: lejupielādēt