Izcili ainaviskas Sventes ezera salas, lielākā sala ir Višķu sala (1,7 ha). Salās dominē jaukti platlapju: melnalkšņu - bērzu - apšu meži.

attels

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu, Sventes, Kalkūnes un Šēderes pagasts.
Platība: 3,17 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.