Teritorija veidota Medumu ezera salu aizsardzībai. Teritorijas galvenā vērtība ir meži uz salām, kas pārsvarā ir veci platlapju meži, kuros dominē liepa, apse un āra bērzs, kā arī ozols un osis.

Medumu ezera salas. Foto: Inita Bružika
Medumu ezera salas. Foto: Inita Bružika

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu pagasts
Platība: 3 ha
Dibināšanas gads: 1987

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk