Karte

Nelielā un samērā izolētā teritorijā konstatēts salīdzinoši liels vaskulāro augu sugu skaits. Nozīmīga lapkoku praulgrauža aizsardzības vieta. Salu teritoriju klāj priežu meži, platlapju meži (liepu), piekrastē pārmitri melnalkšņu meži, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops.

Karte
Dabas liegums LIELĀ BALTEZERA SALAS. Foto Sintija Martinsone

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513000
Administratīvais iedalījums: Ādažu un Ropažu novads
Platība: 18 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk