Karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu vairākas lielas un īpatnējas Zviedrijas kadiķa audzes, kas ir arī ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops - kadiķu audzes kaļķainās pļavās.

Kalns

Foto: I.Leščinskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0512700
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Lendžu pagasts.
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk