Karte

Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu: 7140 Pārejas purvi un slīkšņas un 91D0*Purvaini meži – aizsardzībai.

Purvā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu sugas.

 

Purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513700
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Remtes pagasts.
Platība: 6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk